Privacyverklaring Limid.nl

Limid bv, gevestigd aan Ohmstraat 2 te Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Adres: Ohmstraat 2
Postcode: 8013 PZ
Plaats: Zwolle
Website: Limid.nl
Telefoon: 0384209090
E-mail: info@limid.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken via Limid.nl

Limid verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, via ons Support aanvragen contactformulier, het Advies aanvragen contactformulier en/of onze Inschrijven nieuwsbrief formulier in de footer van onze website.
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@limid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Limid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Limid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Limid) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Limid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende contactformulieren op onze website:
 

Formulier: Support Aanvragen / Adviesgesprek aanvragen

Soort gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Wanneer u Support of een Adviesgesprek aanvraagt via de contactformulieren op de website, worden uw ingevulde gegevens gebruikt om een directe e-mail te sturen naar support@limid.nl of info@imid.nl, waarna ze naar de juiste contactpersoon worden doorverwezen. We gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw vraag of bericht. Uw gegevens worden hierbij verder niet opgeslagen en bewaard, anders dan in onze e-mail inbox en in het logboek van de contactformulieren van de website. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden.
 

Formulier: Inschrijven Nieuwsbrief

Soort gegevens: E-mailadres
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt er een directe e-mail met uw e-mailgegevens naar onze marketingafdeling gestuurd. Onze marketingafdeling zet uw e-mailadres in een lijst op Mailchimp, een internetprogramma wat wij gebruiken om nieuwsbrieven mee te versturen. Wilt u zich weer uitschrijven? Dit gaat heel gemakkelijk door op de knop “Afmelden nieuwsbrief” te drukken als u een nieuwsbrief van ons krijgt. Als u op uitschrijven klikt wordt uw e-mailadres automatisch op non-actief gezet. De gegevens van de e-mailadressen die op non-actief zijn gezet worden de eerste dag van elke maand verwijderd door onze medewerkers.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Limid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Limid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Limid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Limid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@limid.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Limid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Neem contact met ons op

Limid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@limid.nl.

Adviesgesprek aanvragen

Wenst u meer informatie over onze producten of wilt u de producten live in actie zien? Maak dan een afspraak voor een bezoek in onze showroom in Zwolle, Houten of Amsterdam.
Neem direct contact met ons op via 038 - 420 90 90

Vraag adviesgesprek aan